Projekt: „Modernizacja bazy noclegowej i gastronomicznej Ośrodka Leczniczo-Opiekuńczego i Wypoczynkowego ADAM w Szczyrku”

Wartość Projektu: Wartość projektu: 1 584 732 zł
Wartość dofinansowania: 750 000 zł

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl"

Facebook Twitter Google+ Pinterest