„ADAM OŚRODEK LECZNICZO – OPIEKUŃCZY I WYPOCZYNKOWY CHABRZYK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA”  świadczy usługi zdrowotne ambulatoryjne w zakresie:

 

- fizykoterapia,

- kinezyterapia,

- balneoterapia,

- hydroterapia,

- masaż leczniczy

 

INFORMACJA O GODZINACH PRZYJĘĆ

 

Poniedziałek, środa od 8.00 do 18.00

Wtorek, czwartek, piątek od 7.00 do 17.00WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.

 

„ADAM OŚRODEK LECZNICZO – OPIEKUŃCZY I WYPOCZYNKOWY CHABRZYK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA” nie pobiera opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej.

 

Lp.

Forma udostępnienia dokumentacji

Cena

1.

wyciąg lub odpisu dokumentacji medycznej

0, 00 zł

2.

kopia dokumentacji medycznej

0,00 zł

3.

sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych

0,00 złUDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.

 

„ADAM OŚRODEK LECZNICZO – OPIEKUŃCZY I WYPOCZYNKOWY CHABRZYK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA” udostępnia dokumentację medyczną podmiotom i organom wymienionym w art. 26 ust. 1, 2 i 3 Ustawy  z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1318 ).

Dokumentacja medyczna jest udostępniana w następujący sposób:

-   do wglądu na miejscu,

-   poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;

- przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;

WYSOKOŚC OPŁAT ZA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH INNYCH NIŻ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH. I.

KINEZYTERAPIA

1.

Gimnastyka indywidualna

NFZ

30 minut

30,00 zł

2.

UGUL

NFZ

30 minut

10,00 zł

3.

Szyna do ćw. biernych CPM stawu skokowego

NFZ

30 minut

10,00 zł

4.

Szyna do ćw. biernych CPM stawu łokciowego

NFZ

30 minut

10,00 zł

5.

Szyna do ćwiczeń CPM stawu kolanowego

NFZ

30 minut

10,00 zł

6.

Szyna do ćwiczeń CPM stawu nadgarstkowego

NFZ

30 minut

10,00 zł

7.

Rotor do ćwiczeń na statywie (nogi i ręce)

NFZ

30 minut

10,00 zł

8.

Terapia manualna

 

45 minut

60,00 zł

9.

Leczenie metodą McKenzie*

 

60 minut

60,00 zł

10.

Leczenie metodą PNF

 

30 minut

40,00 zł

11.

Kinesiotaping*

 

1 aplikacja

40,00 zł

 II.

FIZYKOTERAPIA

12.

Jonoforeza

NFZ

15 minut

10,00  zł

13.

Prądy Traberta

NFZ

15 minut

 8,00  zł

14.

Prądy TENS

NFZ

15 minut

 8,00  zł

15.

Prądy Kotz'a

NFZ

15 minut

 8,00  zł

16.

Prądy interferencyjne

NFZ

15 minut

 8,00  zł

17.

Elektrostymulacja

NFZ

15 minut

 8,00  zł

18.

Diadynamik

NFZ

15 minut

8,00  zł

19.

Pole magnetyczne

NFZ

15 minut

8,00  zł

20.

Ultradźwięki

NFZ

4 minuty

10,00  zł

21.

Fonoforeza

NFZ

4 minuty

12,00  zł

22.

Laser

NFZ

15 minut

10,00  zł

23.

Lampa Sollux

NFZ

15 minut

5,00 zł

24.

Lampa Bioptron

NFZ

15 minut

5,00 zł

25.

Lampa BIO – V

 

15 minut

10,00 zł

26.

Sanotherm

 

20 minut

5,00 zł

27.

Diatermia

NFZ

10 minut

10,00 zł

28.

Terapia Energotonowa

 

60 minut

40,00 zł

29.

Tlenoterapia

 

15 minut

5,00 zł

30.

Termożele

 

20 minut

5,00 zł

31.

Krioterapia miejscowa /jeden punkt/zimnym powietrzem

 

3 minuty

10,00 zł

32.

Krioterapia miejscowa /jeden punkt/ciekłym azotem *

NFZ

3 minuty

15,00 zł

33.

Kriosauna * / ** Minimum grupa 12 osób

 

1 – 3 minuty

25,00 zł

 III.

MASAŻE

34.

Masaż klasyczny leczniczy

NFZ

15 minut

25,00 zł

35.

Masaż klasyczny leczniczy*

 

30 minut

45,00 zł

36.

Drenaż  limfatyczny

NFZ

15 minut

25,00 zł

37.

Drenaż  limfatyczny*  

 

30 minut

45,00 zł

38.

BOA – masaż pneumatyczny  kk.  górnych / kk. dolnych

NFZ

15 – 30 min.

15,00 zł

39.

Łóżko Ceragem

 

15 minut

 8,00 zł

40.

HIVAMAT

 

15 minut

25,00 zł

41.

Materac masujący

 

15 minut

 5,00 zł

42.

Masaż relaksacyjny*

 

30 minut

45,00 zł

43.

Masaż relaksacyjny*

 

60 minut

80,00 zł

44.

Aquavibron

NFZ

8 minut

15,00 zł

 IV.

HYDROTERAPIA

45.

Kąpiel perełkowa - indywidualna*

 

15 minut

30,00 zł

46.

Kąpiel perełkowa - wanna Tank Hubbarda

 

15 minut

20,00 zł

47.

Wirówka kończyn górnych

NFZ

15 minut

10,00 zł

48.

Wirówka kończyn dolnych

NFZ

15 minut

15,00 zł

 V.

BALNEOTEAPIA

49.

Okłady borowinowe

NFZ

20 minut

15,00 zł

50.

Kąpiel solankowa*

NFZ

15 minut

30,00 zł

51.

Inhalacja solankowa

 

10 minut

5,00 zł

52.

Inhalacja z lekiem

 

10 minut

 8,00 zł* zabieg poza pakietem zabiegów na turnusie rehabilitacyjnym – płatny dodatkowo,   czas  zabiegów  zależny od rodzaju schorzenia

** KRIOSAUNA - dodatkowo jednorazowa opłata za strój zabiegowy

    (skarpety 10,00/rękawice 10,00)                                            Szczegółowe informacje :

„ADAM OŚRODEK LECZNICZO – OPIEKUŃCZY I WYPOCZYNKOWY CHABRZYK
I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA”

Szczyrk 43-370 ul. Radosna 3

tel. 33/81782 97 


 
More

Baza zabiegowa

Baza zabiegowa jest priorytetowym działem w naszym Ośrodku. Zabiegi lecznicze są wykonywane przez wysoko wykwalifikowany zespół terapeutów, co gwarantuje duży poziom ich wykonania, a to z kolei rzutuje na znaczną poprawę zdrowia naszych kuracjuszy.
Cały dział rehabilitacji znajduje się w budynku naszego Ośrodka na jednym piętrze (Ośrodek jest wyposażony w windę).

More

Terapia manualna

Nie jest medycyna uniwersalną. Stosowana we właściwy sposób okazuje się jednak niezwykle skuteczna i często daje natychmiastowe efekty. Ponieważ obecnie istnieją dogodne możliwości nauczenia się stawiania właściwych diagnoz, terapia manualna jest godna polecenia i nie powinno jej zabraknąć w żadnej praktyce fizjoterapeutycznej. Uzyskiwane dzięki niej rezultaty w wielu wypadkach chronią pacjenta przed leczeniem farmakologicznym i często operacyjnym.

W naszym ośrodku bazujemy na kilku metodach terapii manualnej, należą do nich: MDT McKenzie, Funkcjonalna Osteopatia i Integracja (FOI), Mulligan, Metoda wg. Dr Ackermanna i Kinesiologytaping.

More

Kienesjologytaping

To jedna z nowszych metod terapii mająca zastosowanie w sporcie i rehabilitacji. Terapia ta to sensoryczne oddziaływanie specjalnie skonstruowanego plastra na organizm w celu wykorzystania jego możliwości kompensacyjnych. Jest to plaster o elastyczności 130-140% (nie ogranicza ruchów), rozciągający się tylko na długość, o ciężarze i grubości zbliżonej do do parametrów skóry, który nie zawiera leków ani latexu, odporny na działanie wody, umożliwiający przepływ powietrza dzięki falowemu utkaniu. Kinesiotaping jest skuteczny w terapii problemów stawowych i mięśniowych. Bazuje na kinezjologii i zdolnościach organizmu do samoleczenia. Oddziałuje na mięśnie, powięzie, stawy, układ limfatycznyi, nerwowy.

More

Metoda dr Ackermanna

Oparta jest na 50 letnim doświadczeniu w leczeniu manualnym kręgosłupa. W wyniku tej pracy, powstała terapia oparta na bardzo dokładnym badaniu przestrzennego ustawienia układu kostnego, oraz skutecznym postępowaniu chiropraktycznym. Każdy ruch w tej terapii, charakteryzuje się precyzją i dokładnością, dając zamierzony efekt. Fizjoterapeuci stosujący tę metodę, po za znakomitą znajomością anatomii, fizjologii, patofizjologii, posiadają duże wyczucie palpacyjne. Metoda Ackermanna pozwala na działanie w miejscu występowania zaburzenia, w sposób celowany. Dlatego podczas zabiegu zostaje odblokowany tylko i wyłącznie ten kręg, który powodował u Pacjenta ból lub inne dolegliwości. Przy zastosowaniu metody dr Ackermanna, w ciągu jednego, lub kilku zabiegów, można usunąć lub znacznie złagodzić dolegliwości.

More

McKenzie

Metoda McKenziego powstała w trakcie pracy nowozelandzkiego fizjoterapeuty Robina McKenzie.

Odkrył on, że pacjenci z bólami kregosłupa odczuwają natychmiastową ulgę po wykonaniu serii specyficznych ruchów, a w niektórych przypadkach również po przyjęciu pewnych statycznych pozycji ciała.

Zjawisko wycofywania i pojawiania się objawów związane jest z właściwym bądź niewłaściwym przemieszczaniem się jądra miażdżystego. Jego przemieszczanie się może być wywołane poprzez określone ruchy powtarzalne lub pozycje statyczne, gdy zachowana jest ciągłość zewnętrznej ściany pierścienia włóknistego, a więc gdy nie uległ uszkodzeniu system hydrostatyczny dysku.

More

Mulligan

Brian Mulligan jest nowozelandzkim fizjoterapeutą, który stworzył specjalistyczną metodę diagnostyczno – terapeutyczną.

Mulligan uważa, że zmiany w obrębie segmentu ruchowego powstałe w wyniku urazu czy przyjmowania nieprawidłowych pozycji mogą powodować ograniczenia ruchu i ból w czasie jego wykonywania. Zaburzenia w mechanice poszczególnych elementów segmentu ruchowego mogą wpływać na siebie wzajemnie, ale ich analiza powinna odbywać się w odniesieniu do całego segmentu ruchowego.

Praktyczne zastosowanie metody Briana Mulligana daje możliwości leczenia przyczyn, a nie znoszenia (znieczulania) tylko objawów dysfunkcji w obrębie stawów obwodowych oraz kręgosłupa. Są również techniki przeciwdziałające bólowi głowy, a także mobilizacyjne techniki kręgosłupowe połączone z aktywnym ruchem kończyn, techniki z zastosowaniem pasów stabilizacyjnych.

More

Hivamat

Jest systemem masująco-wzmacniajacym, który jest wykorzystywany w różnych dziedzinach medycyny. Funkcjonowanie aparatu jest oparte na zmiennym elektrycznym polu wytwarzanym na powierzchni skóry pacjenta, który jest poddawany terapii. Urządzenie to ma szerokie zastosowanie. Wykorzystuje się go do leczenia: lokalnych obrzęków pourazowych, zwichnięć, złamań, oparzeń, krwiaków, odmrożeń, zapaleń stawów i schorzeń reumatycznych, zaburzeń w procesie gojenia ran, blizn, zwyrodnień i dolegliwości bólowych kręgosłupa i stawów.

More

Funkcjonalna Osteopatia i Integracja - FOI 

Jest terapią, która zakłada istnienie wzajemnych powiązań między wszystkimi stawami w obrębie całego ciała. Nieprawidłowe działanie jednego ze stawów, ma wpływ na funkcjonowanie wszystkich pozostałych. Wówczas w określonym miejscu pojawia się ból. Jego przyczyny należy szukać jednak w zupełnie innym obszarze ciała. Przedstawiając problem obrazowo: aby zgasić lampę nie kręcimy żarówką, lecz naciskamy wyłącznik! Zadaniem terapeuty jest znalezienie u Państwa owego „wyłącznika”, a następnie „zgaszenie” bólu.

Koncepcja zakłada także, istnienie pewnych charakterystycznych łańcuchów zmian (potwierdzonych empirycznie), obejmujących zarówno stawy kręgosłupa, miednicy, jak i stawy obwodowe.

More