Mulligan

Brian Mulligan jest nowozelandzkim fizjoterapeutą, który stworzył specjalistyczną metodę diagnostyczno – terapeutyczną.

Mulligan uważa, że zmiany w obrębie segmentu ruchowego powstałe w wyniku urazu czy przyjmowania nieprawidłowych pozycji mogą powodować ograniczenia ruchu i ból w czasie jego wykonywania. Zaburzenia w mechanice poszczególnych elementów segmentu ruchowego mogą wpływać na siebie wzajemnie, ale ich analiza powinna odbywać się w odniesieniu do całego segmentu ruchowego.

Praktyczne zastosowanie metody Briana Mulligana daje możliwości leczenia przyczyn, a nie znoszenia (znieczulania) tylko objawów dysfunkcji w obrębie stawów obwodowych oraz kręgosłupa. Są również techniki przeciwdziałające bólowi głowy, a także mobilizacyjne techniki kręgosłupowe połączone z aktywnym ruchem kończyn, techniki z zastosowaniem pasów stabilizacyjnych.

Terapia ta wyposaża pacjenta w niezbędne informacje dotyczące postępowania w okresie zaostrzenia choroby, wykonywania czynności dnia codziennego w sposób nie prowokujący wystąpienia objawów. Przygotowują do profilaktyki nawrotów choroby oraz przejęcia części odpowiedzialności za proces leczenia.

Brian Mulligan opracował, a następnie opublikował zasady stosowania takich technik jak "NAGs", "SNAGs", "odwrotne NAGs" oraz mobilizacje MWMs. Są to techniki mobilizacji stawowej połączonej z ruchem działające bezpośrednio na stawy, a pośrednio na układ nerwowo-mięśniowy. Atutem koncepcji Mulligana jest bezbolesność wykonywania terapii, co zapewnia komfort i bezpieczeństwo zarówno pacjenta jak i terapeuty.

Nowatorskie podejście polega m.in. na połączeniu ruchu biernego wykonywanego przez terapeutę i ruchu czynnego wykonywanego przez pacjenta z dociskiem na końcu zakresu ruchu. Pacjent nie jest biernie poddawany terapii, lecz aktywnie w niej uczestniczy.

Wyjątkowość tej metody polega również na stosowaniu pozycji funkcjonalnego obciążenia ciężarem ciała bez uzyskiwania chwilowego odciążenia, co występuje w innych metodach manualnych i zwykle łagodzi objawy lecz po zaprzestaniu tegoż odciążenia dolegliwości na nowo powracają.

Metoda Mulligana zakłada:

  • Całkowitą bezbolesność podczas stosowania technik.
  • Funkcjonalne obciążenie powierzchni stawowych siłą grawitacji.
  • Łączenie ruchu biernego, mobilizacyjnego w płaszczyźnie powierzchni stawowych z czynnym ruchem kątowym w tym samym stawie.
  • Stosowanie docisku na końcu zakresu bezbolesnego ruchu w celu jego zwiększenia i poprawy funkcji.
  • Wykonanie odpowiedniej liczby powtórzeń wyżej wymienionej procedury terapeutycznej.
  • Polecenie "zadania domowego" dla pacjenta, polegającego na wykonywaniu indywidualnie dobranych ćwiczeń.

www.mulligancocept.pl

 

 

Ostatnio zmienianyniedziela, 26 luty 2017 08:11
Facebook Twitter Google+ Pinterest