Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem i pełnopłatne

Ośrodek „ADAM ”organizuje turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania ze środków PFRON. Są to turnusy 14 dniowe usprawniająco - rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych.:

 • z dysfunkcją narzadu ruchu w tym osoby  poruszające się na wózkach inwalidzkich
 • z dysfunkcją narządu słuchu
 • z dysfunkcją narzadu wzroku
 • z chorobą psychiczną
 • z upośledzeniem umysłowym
 • z padaczką
 • ze schorzeniami układu krążenia
 • ze schorzeniami neurologicznymi
 • ze schorzeniami układu oddechowego
 • ze schorzeniami reumatologicznymi
 • ze schorzeniami metabolocznymi
 • z chorobami układu pokarmowego
 • ze schorzeniami układu immunologicznego
 • ze schorzeniami genetycznymi
 • ze schorzeniami endokrynologicznymi
 • ze schorzeniami onkologicznymi
 • ze schorzeniami alergicznymi
 • ze schorzeniami układu moczowo-płciowego
 • ze schorzeniami dermatologicznymi
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • z autyzmem
 • kobiet po mastektomii
 • ze schorzeniami laryngologicznymi
 • z zaburzeniami głosu i mowy

OŚRODEK UZYSKAŁ WPIS U WOJEWODY:

 • do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/24/0009/17 ważny do 12.09.2020r.
 • do rejestru ośrodków w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne Nr OD/24/0004/16 ważny do 05.07.2019r.

Osoba niepełnosprawna na podstawie wniosku lekarskiego wystawionego przez lekarza prowadzącego, może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON do turnusu rehabilitacyjnego, we właściwym dla miejsca zamieszkania ośrodku tj: PCPR, MOPS. Po otrzymaniu decyzji o wysokości dofinansowania osoba zainteresowana może potwierdzić nam telefonicznie termin odbycia turnusu rehabilitacyjnego.
Pacjent po przyjeździe do ośrodka dopłaca kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy całkowitym kosztem turnusu a wysokością przyznanego dofinansowania ze środków PFRON. Opłaca również opłatę miejscową obowiązującą w miejscowościach posiadających status uzdrowiska klimatycznego.

(szczegóły dotyczące dofinansowania znajdziecie Państwo na naszej stronie głównej w menu pt. DOFINANSOWANIA)

W RAMACH KOSZTU TURNUSU ZAPEWNIAMY NASTĘPUJĄCY PAKIET USŁUG:

 • zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym, radiem i TV
 • całodzienne wyżywienie(śniadanie, obiad, kolacja- serwowane) z uwzględnieniem koniecznej diety. Ogólnie stosujemy dietę lekkostrawną
 • konsultacje medyczną, całodobową opiekę pielęgniarską na miejscu, codzienną opiekę lekarską
 • zapewniamy 3 zabiegi dziennie indywidualne, jak również 2 zabiegi zbiorowe, jeżeli dysfunkcja narządu ruchu na to zezwala (w turnusie jest 10 dni zabiegowych).

W CENIE POBYTU ORGANIZUJEMY: wieczorek zapoznawczy i pożegnalny z uroczystą kolacją przy świecach i zabawą taneczną przy zespole muzycznym, wieczorki taneczne, wspólną zabawę i śpiewy przy  muzyce góralskiej, spotkanie z gawędziarzem opowiadanie anegdot, kawałów góralskich, przyśpiewki, wyjście do kina. Zapewniamy również dwie wycieczki autokarowe , wycieczki piesze po pięknych okolicach Szczyrku oraz wykłady i prelekcje.

 

REGULAMIN TURNUSU REHABILITACYJNEGO


I) Celem turnusu jest poprawa zdrowia, sprawności fizycznej oraz właściwego wypoczynku w różnych formach. 
II) Uczestnik turnusu obowiązuje przestrzeganie dyscypliny i zasad bezpieczeństwa omówione na spotkaniu organizacyjnym przez kierownika turnusu.
III) Ośrodek nie odpowiada za rzeczy wartościowe i pieniądze stanowiące własność uczestnika.

IV) Pokoje sprzątane są raz w tygodniu, a pościel wymieniana raz na 2 tygodnie. W przypadku wymiany pościeli w czasie krótszym niż po 2 tygodniach, pobierana jest opłata 12,- zł/ komplet pościeli.
V) Podczas trwania turnusu obowiązuje:

 1. Zakaz spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku i spokoju pozostałym mieszkańcom.
 2. Zakaz palenia papierosów na terenie Ośrodka.
 3. Zapoznanie się z programem oraz harmonogramem zająć.
 4. Zaopatrzenie się we własnym zakresie w leki, które uczestnik musi zażywać stale.
 5. Punktualne zbieranie się na zajęcia oraz posiłki
 6. Udział we wszystkich zajęciach wg harmonogramu.
 7. Odpowiedni strój sportowy podczas zajęć usprawniająco-rekreacyjnych w celu zachowania własnego bezpieczeństwa przed ewentualnymi wypadkami.
 8. Przy rozpoczęciu turnusu zgłoszenie się do lekarza na badanie wstępne w celu zaordynowanie zabiegów rehabilitacyjnych.
 9. Zgłaszanie kierownikowi turnusu opuszczenie obiektu w poszczególnych wypadkach losowych w formie pisemnej. Opuszczenie obiektu następuje wyłącznie na własną odpowiedzialność uczestnika.
 10. Opiekun zobowiązany jest do pomocy osobie niepełnosprawnej w wykonaniu czynności dnia codziennego, oraz zajęciach programowych
 11. Przestrzeganie ciszy nocnej.
 12. Zgłaszanie wszelkich uwag, spostrzeżeń dotyczących turnusu -kierownikowi turnusu
 13. Szanowanie powierzonego sprzętu i wyposażenia Ośrodka. W przypadku stwierdzenia zniszczeń uczestnik pokryje koszty do wysokości udokumentowanej szkody.
 14. W przypadku rezygnacji z korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych będących w pakiecie pobytu, pomniejsza się koszt pobytu o kwotę 50 zł od ceny turnusu za osobę.
 15. Przestrzeganie regulaminu Ośrodka
 16. Przestrzeganie innych zaleceń wydanych przez kierownika turnusu. Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu może spowodować sankcje dyscyplinarne - do usunięcia pacjenta z Ośrodka włącznie.

 

Turnusy rehabilitacyjne 2018 r.

Cena: w pokoju z balkonem

Czas trwania turnusu

Cennik za osobę

Lp.

początek turnusu

zakończenie turnusu

w pokoju 1-os.

w pokoju 2-os.

w pokoju 3-os.

1*

 

 

 

23.03.2018

I tydz.23.03.2018

II tydz.30.03.2018

6.04.2018

30.03.2018

06.04.2018

1760,-

810,-

950,-

1460,-

660,-

800,-

1340,-

600,-

740,-

 

2*

10.04.2018

24.04.2018

1610,-

1310,-

1210,-

3

27.04.2018

11.05.2018

1750,-

1450,-

1330,-

4

13.05.2018

27.05.2018

1900,-

1600,-

1480,-

5

1.06.2018

15.06.2018

1900,-

1600,-

1480,-

6

18.06.2018

2.07.2018

2000,-

1700,-

1580,-

7

5.07.2018

19.07.2018

2000,-

1700,-

1580,-

8

22.07.2018

5.08.2018

2000,-

1700,-

1580,-

9

8.08.2018

22.08.2018

2000,-

1700,-

1580,-

10

25.08.2018

8.09.2018

2000,-

1700,-

1580,-

11

11.09.2018

25.09.2018

2000,-

1700,-

1580,-

12

28.09.2018

12.10.2018

1890,-

1590,-

1470,-

13*

15.10.2018

29.10.2018

1790,-

1490,-

1370,-

14*

05.11.2018

19.11.2018

1610,-

1310,-

1210,-

15

19.12.2018

02.01.2019

2220,-

1900,-

    1690,-

*Istnieje możliwość pobytów 7 dniowych

 Pobyty 7-dniowe w pozostałych terminach możliwe tylko na  III piętrze

ZNIŻKI: Pokoje na III piętrze  -50,00 zł ( od osoby od ceny turnusu )

Ośrodek nie przyjmuje dzieci z dofinansowaniem PFRON do 18 r.ż. 

Opłata miejscowa (klimatyczna)  -  dodatkowo płatna

                  Opłata za parking (niestrzeżony) - 5zł/doba                    

 

Ośrodek nie przyjmuje zwierząt

 

 

Dzieci do lat 2 bez świadczeń - opłata ryczałtowa za pobyt: 200,- zł

 

Warunkiem rezerwacji jest wpłata zadatku  w terminie 7 dni od daty rezerwacji na podany niżej numer konta: PKO O/Szczyrk 60 1020 1390 0000 6502 0172 5050.

 

W tytule wpłaty prosimy o wpisanie terminu turnusu rezerwacji i nazwiska uczestnika.

 

 

 
Facebook Twitter Google+ Pinterest