Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem i pełnopłatne

Ośrodek „ADAM ”organizuje turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania ze środków PFRON. Są to turnusy 14 dniowe usprawniająco - rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych.:

 • z dysfunkcją narzadu ruchu w tym osoby  poruszające się na wózkach inwalidzkich
 • z dysfunkcją narządu słuchu
 • z dysfunkcją narzadu wzroku
 • z chorobą psychiczną
 • z upośledzeniem umysłowym
 • z padaczką
 • ze schorzeniami układu krążenia
 • ze schorzeniami neurologicznymi
 • ze schorzeniami układu oddechowego
 • ze schorzeniami reumatologicznymi
 • ze schorzeniami metabolocznymi
 • z chorobami układu pokarmowego
 • ze schorzeniami układu immunologicznego
 • ze schorzeniami genetycznymi
 • ze schorzeniami endokrynologicznymi
 • ze schorzeniami onkologicznymi
 • ze schorzeniami alergicznymi
 • ze schorzeniami układu moczowo-płciowego
 • ze schorzeniami dermatologicznymi
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • z autyzmem
 • kobiet po mastektomii
 • ze schorzeniami laryngologicznymi
 • z zaburzeniami głosu i mowy

OŚRODEK UZYSKAŁ WPIS U WOJEWODY:

 • do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/24/0009/17 ważny do 12.09.2020r.
 • do rejestru ośrodków w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne Nr OD/24/0004/16 ważny do 05.07.2019r.

Osoba niepełnosprawna na podstawie wniosku lekarskiego wystawionego przez lekarza prowadzącego, może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON do turnusu rehabilitacyjnego, we właściwym dla miejsca zamieszkania ośrodku tj: PCPR, MOPS. Po otrzymaniu decyzji o wysokości dofinansowania osoba zainteresowana może potwierdzić nam telefonicznie termin odbycia turnusu rehabilitacyjnego.
Pacjent po przyjeździe do ośrodka dopłaca kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy całkowitym kosztem turnusu a wysokością przyznanego dofinansowania ze środków PFRON. Opłaca również opłatę miejscową obowiązującą w miejscowościach posiadających status uzdrowiska klimatycznego.

(szczegóły dotyczące dofinansowania znajdziecie Państwo na naszej stronie głównej w menu pt. DOFINANSOWANIA)

W RAMACH KOSZTU TURNUSU ZAPEWNIAMY NASTĘPUJĄCY PAKIET USŁUG:

 • zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym, radiem i TV
 • całodzienne wyżywienie(śniadanie, obiad, kolacja- serwowane) z uwzględnieniem koniecznej diety. Ogólnie stosujemy dietę lekkostrawną
 • konsultacje medyczną, całodobową opiekę pielęgniarską na miejscu, codzienną opiekę lekarską
 • zapewniamy 3 zabiegi dziennie indywidualne jak również 2 zabiegi zbiorowe jeżeli dysfunkcja narządu ruchu na to zezwala (w turnusie jest 10 dni zabiegowych).

W CENIE POBYTU ORGANIZUJEMY: wieczorek zapoznawczy i pożegnalny z uroczystą kolacją przy świecach i zabawą taneczną przy zespole muzycznym, wieczorki taneczne, ognisko z pieczeniem kiełbasek - wspólna zabawa i śpiewy przy biesiadnej muzyce akordeonisty, spotkanie z gawędziarzem opowiadanie anegdot, kawałów góralskich, przyśpiewki, wyjście do kina. Zapewniamy również dwie wycieczki autokarowe , wycieczki piesze po pięknych okolicach Szczyrku oraz wykłady i prelekcje.

UWAGA!

W pierwszej kolejności prosimy zarezerwować miejsce w naszym Ośrodku "ADAM” i standard pokoju, a następnie udać do właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z wnioskiem o dofinansowanie

REGULAMIN TURNUSU REHABILITACYJNEGO


I) Celem turnusu jest poprawa zdrowia, sprawności fizycznej oraz właściwego wypoczynku w różnych formach. 
II) Uczestnik turnusu obowiązuje przestrzeganie dyscypliny i zasad bezpieczeństwa omówione na spotkaniu organizacyjnym przez kierownika turnusu.
III) Ośrodek nie odpowiada za rzeczy wartościowe i pieniądze stanowiące własność uczestnika.

IV) Pokoje sprzątane są raz w tygodniu, a pościel wymieniana raz na 2 tygodnie. W przypadku wymiany pościeli w czasie krótszym niż po 2 tygodniach, pobierana jest opłata 12,- zł/ komplet pościeli.
V) Podczas trwania turnusu obowiązuje:

 1. Zakaz spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku i spokoju pozostałym mieszkańcom.
 2. Zakaz palenia papierosów na terenie Ośrodka.
 3. Zapoznanie się z programem oraz harmonogramem zająć.
 4. Zaopatrzenie się we własnym zakresie w leki, które uczestnik musi zażywać stale.
 5. Punktualne zbieranie się na zajęcia oraz posiłki
 6. Obowiązkowy udział we wszystkich zajęciach wg harmonogramu
 7. Odpowiedni strój sportowy podczas zajęć usprawniająco-rekreacyjnych w celu zachowania własnego bezpieczeństwa przed ewentualnymi wypadkami.
 8. Przy rozpoczęciu turnusu zgłoszenie się do lekarza w celu zakwalifikowania na poszczególne zajęcia.
 9. Zgłaszanie kierownikowi turnusu opuszczenie obiektu w poszczególnych wypadkach losowych w formie pisemnej. Opuszczenie obiektu następuje wyłącznie na własną odpowiedzialność uczestnika.
 10. Opiekun zobowiązany jest do pomocy osobie niepełnosprawnej w wykonaniu czynności dnia codziennego, oraz zajęciach programowych
 11. Przestrzeganie ciszy nocnej.
 12. Zgłaszanie wszelkich uwag, spostrzeżeń dotyczących turnusu -kierownikowi turnusu
 13. Szanowanie powierzonego sprzętu i wyposażenia Ośrodka. W przypadku stwierdzenia zniszczeń uczestnik pokryje koszty do wysokości udokumentowanej szkody.
 14. Przestrzeganie regulaminu Ośrodka
 15. Przestrzeganie innych zaleceń wydanych przez kierownika turnusu. Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu może spowodować sankcje dyscyplinarne - do usunięcia pacjenta z Ośrodka włącznie.

 

Turnusy rehabilitacyjne 2017 r.

Cena: w pokoju z balkonem

Czas trwania turnusu

Cennik za osobę

Lp.

początek turnusu

zakończenie turnusu

w pokoju 1-os. (typu studio)

w pokoju 2-os.

w pokoju 3-os.

1*

11.04.2017

25.04.2017

1780,00 zł

1480,00 zł

1360,00 zł

2

27.04.2017

11.05.2017

1 730,00 zł

1 430,00 zł

1 310,00 zł

3

14.05.2017

28.05.2017

1 870,00 zł

1 570,00 zł

1 450,00 zł

4

31.05.2017

14.06.2017

1 870,00 zł

1 570,00 zł

1 450,00 zł

5

17.06.2017

01.07.2017

1 970,00 zł

1 670,00 zł

1 550,00 zł

6

04.07.2017

18.07.2017

1 970,00 zł

1 670,00 zł

1 550,00 zł

7

21.07.2017

04.08.2017

1 970,00 zł

1 670,00 zł

1 550,00 zł

8

07.08.2017

21.08.2017

1 970,00 zł

1 670,00 zł

1 550,00 zł

9

24.08.2017

07.09.2017

1 970,00 zł

1 670,00 zł

1 550,00 zł

10

10.09.2017

24.09.2017

1 970,00 zł

1 670,00 zł

1 550,00 zł

11

27.09.2017

11.10.2017

1 870,00 zł

1 570,00 zł

1 450,00 zł

12*

14.10.2017

28.10.2017

1 770,00 zł

1 470,00 zł

1 350,00 zł

13*

03.11.2017

17.11.2017

1 590,00 zł

1 290,00 zł

1 250,00 zł

14*

25.11.2017

09.12.2017

1 590,00 zł

1 290,00 zł

1 250,00 zł

15

19.12.2017

02.01.2018

2 190,00 zł

1 870,00 zł

    1 660,00 zł

UWAGA: Turnus w terminie od 25.11.2017 do 09.12.2017 zostaje odwołany!

 

ZNIŻKA: Pokoje na III piętrze -50,00 zł ( od osoby od ceny turnusu )

DOPŁATY:

Opłata miejscowa (klimatyczna)- 2,15 zł za os./dzień.

 • Zabiegi Terapii Manualnej

ZNIŻKI:

 • Pokoje na III piętrze- 50,00 zł (od osoby od ceny turnusu)

Dzieci do lat 3 bez swiadczeń - opłata ryczałtowa za pobyt: 200,- zł

Nie przyjmujemy zwierząt.

Warunkiem rezerwacji jest wpłata zadatku  w terminie 7 dni od daty rezerwacji na podany niżej numer konta: PKO O/Szczyrk 60 1020 1390 0000 6502 0172 5050.

 

W tytule wpłaty prosimy o wpisanie terminu turnusu rezerwacji i nazwiska uczestnika.

 

 

 
Facebook Twitter Google+ Pinterest