Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych


„ADAM Ośrodek Rehabilitacyjno Wypoczynkowy Chabrzyk i Wspólnicy” Spółka Jawna informuje, że powołał Inspektora Ochrony Danych.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych  pełni pan D.Wójcik.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych zapewniony jest:
pod adresem poczty elektronicznej  iod@adam.szczyrk.pl
listownie na adres: „ADAM Ośrodek Rehabilitacyjno Wypoczynkowy Chabrzyk i Wspólnicy” Spółka Jawna, ul. Radosna 3, 43-370 Szczyrk.