Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem i pelnoplatne

Ośrodek „ADAM ”organizuje turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania ze środków PFRON. Są to turnusy 14 dniowe usprawniająco - rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych.:

 • z dysfunkcją narzadu ruchu w tym osoby  poruszające się na wózkach inwalidzkich
 • z dysfunkcją narządu słuchu
 • z dysfunkcją narzadu wzroku
 • z chorobą psychiczną
 • z upośledzeniem umysłowym
 • z padaczką
 • ze schorzeniami układu krążenia
 • ze schorzeniami neurologicznymi
 • ze schorzeniami układu oddechowego
 • ze schorzeniami reumatologicznymi
 • ze schorzeniami metabolocznymi
 • z chorobami układu pokarmowego
 • ze schorzeniami układu immunologicznego
 • ze schorzeniami genetycznymi
 • ze schorzeniami endokrynologicznymi
 • ze schorzeniami onkologicznymi
 • ze schorzeniami alergicznymi
 • ze schorzeniami układu moczowo-płciowego
 • ze schorzeniami dermatologicznymi
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • z autyzmem
 • kobiet po mastektomii
 • ze schorzeniami laryngologicznymi
 • z zaburzeniami głosu i mowy

OŚRODEK UZYSKAŁ WPIS U WOJEWODY:

 • do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/24/0009/17 ważny do 12.09.2020r.
 • do rejestru ośrodków w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne Nr OD/24/0004/16 ważny do 05.07.2019r.

Osoba niepełnosprawna na podstawie wniosku lekarskiego wystawionego przez lekarza prowadzącego, może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON do turnusu rehabilitacyjnego, we właściwym dla miejsca zamieszkania ośrodku tj: PCPR, MOPS. Po otrzymaniu decyzji o wysokości dofinansowania osoba zainteresowana może potwierdzić nam telefonicznie termin odbycia turnusu rehabilitacyjnego.
Pacjent po przyjeździe do ośrodka dopłaca kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy całkowitym kosztem turnusu a wysokością przyznanego dofinansowania ze środków PFRON. Opłaca również opłatę miejscową obowiązującą w miejscowościach posiadających status uzdrowiska klimatycznego.

(szczegóły dotyczące dofinansowania znajdziecie Państwo na naszej stronie głównej w menu pt. DOFINANSOWANIA)

W RAMACH KOSZTU TURNUSU ZAPEWNIAMY NASTĘPUJĄCY PAKIET USŁUG:

 • zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym, radiem i TV
 • całodzienne wyżywienie(śniadanie, obiad, kolacja- serwowane) z uwzględnieniem koniecznej diety. Ogólnie stosujemy dietę lekkostrawną
 • konsultacje medyczną, całodobową opiekę pielęgniarską na miejscu, codzienną opiekę lekarską
 • zapewniamy 3 zabiegi dziennie indywidualne, jak również 2 zabiegi zbiorowe, jeżeli dysfunkcja narządu ruchu na to zezwala (w turnusie jest 10 dni zabiegowych).

W CENIE POBYTU ORGANIZUJEMY: wieczorek zapoznawczy i pożegnalny z uroczystą kolacją przy świecach i zabawą taneczną przy zespole muzycznym, wspólną zabawę i śpiewy przy  muzyce góralskiej, spotkanie z gawędziarzem opowiadanie anegdot, kawałów góralskich, przyśpiewki, wyjście na seans filmowy. Zapewniamy również dwie wycieczki autokarowe, wycieczki piesze po pięknych okolicach Szczyrku oraz wykłady i prelekcje.

 

REGULAMIN TURNUSU REHABILITACYJNEGO


I) Celem turnusu jest poprawa zdrowia, sprawności fizycznej oraz właściwego wypoczynku w różnych formach. 
II) Uczestnik turnusu obowiązuje przestrzeganie dyscypliny i zasad bezpieczeństwa omówione na spotkaniu organizacyjnym przez kierownika turnusu.
III) Ośrodek nie odpowiada za rzeczy wartościowe i pieniądze stanowiące własność uczestnika.

IV) Pokoje sprzątane są raz w tygodniu, a pościel wymieniana raz na 2 tygodnie. W przypadku wymiany pościeli w czasie krótszym niż po 2 tygodniach, pobierana jest opłata 12,- zł/ komplet pościeli.
V) Podczas trwania turnusu obowiązuje:

 1. Zakaz spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku i spokoju pozostałym mieszkańcom.
 2. Zakaz palenia papierosów na terenie Ośrodka.
 3. Zapoznanie się z programem oraz harmonogramem zająć.
 4. Zaopatrzenie się we własnym zakresie w leki, które uczestnik musi zażywać stale.
 5. Punktualne zbieranie się na zajęcia oraz posiłki
 6. Obowiązkowy udział we wszystkich zajęciach wg harmonogramu
 7. Odpowiedni strój sportowy podczas zajęć usprawniająco-rekreacyjnych w celu zachowania własnego bezpieczeństwa przed ewentualnymi wypadkami.
 8. Przy rozpoczęciu turnusu zgłoszenie się do lekarza w celu zakwalifikowania na poszczególne zajęcia.
 9. Zgłaszanie kierownikowi turnusu opuszczenie obiektu w poszczególnych wypadkach losowych w formie pisemnej. Opuszczenie obiektu następuje wyłącznie na własną odpowiedzialność uczestnika.
 10. Opiekun zobowiązany jest do pomocy osobie niepełnosprawnej w wykonaniu czynności dnia codziennego, oraz zajęciach programowych
 11. Przestrzeganie ciszy nocnej.
 12. Zgłaszanie wszelkich uwag, spostrzeżeń dotyczących turnusu -kierownikowi turnusu
 13. Szanowanie powierzonego sprzętu i wyposażenia Ośrodka. W przypadku stwierdzenia zniszczeń uczestnik pokryje koszty do wysokości udokumentowanej szkody.
 14. Przestrzeganie regulaminu Ośrodka
 15. Przestrzeganie innych zaleceń wydanych przez kierownika turnusu. Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu może spowodować sankcje dyscyplinarne - do usunięcia pacjenta z Ośrodka włącznie.

 

Turnusy rehabilitacyjne 2019 r.

Cena: w pokoju z balkonem

Czas trwania turnusu

Cennik za osobę

Lp.

początek turnusu

zakończenie turnusu

w pokoju 1-os.

w pokoju 2-os.

w pokoju 3-os.

1*

23.03.2019 6.04.2019 1620,- 1320,- 1220,-

2*

10.04.2019

I tydz.10.04.2019

II tydz.17.04.2019

24.04.2019

17.04.2019

24.04.2019

1780,-

810,-

970,-

1480,

660,-

820,-

1360,-

600,-

760,-

3

27.04.2019 11.05.2019 1790,- 1490,- 1370,-

4

14.05.2019 28.05.2019 1950,- 1650,- 1530,-

5

31.05.2019 14.06.2019 1950,- 1650,- 1530,-

6

17.06.2019 1.07.2019 2050,- 1750,- 1630,-

7

4.07.2019 18.07.2019 2050,- 1750,- 1630,-

8

21.07.2019 4.08.2019 2050,- 1750,- 1630,-

9

7.08.2019 21.08.2019 2050,- 1750,- 1630,-

10

24.08.2019 7.09.2019 2050,- 1750,- 1630,-

11

11.09.2019 25.09.2019 2050,- 1750,- 1630,-

12

28.09.2019 12.10.2019 1940,- 1640,- 1520,-

13*

15.10.2019 29.10.2019 1840,- 1540,- 1420,-

14*

05.11.2019 19.11.2019 1620,- 1320,- 1220,-

15*

22.11.2019 6.12.2019 1620,- 1320,- 1220,-

16

19.12.2019 02.01.2020 2270,- 1950,- 1740,-

*Istnieje możliwość pobytów 7 dniowych

Pobyty 7-dniowe w pozostałych terminach możliwe tylko na  III piętrze

ZNIŻKI: Pokoje na III piętrze  -50,00 zł ( od osoby od ceny turnusu )

Ośrodek nie przyjmuje dzieci z dofinansowaniem PFRON do 18 r.ż. 

Opłata miejscowa (klimatyczna)  -  dodatkowo płatna

Opłata za parking (niestrzeżony) - 5zł/doba

Dodatkowy nocleg przed/po turnusie 40zł/doba

Ośrodek nie przyjmuje zwierząt

Nr konta: 60 1020 1390 0000 6502 0172 5050

Dzieci do lat 2 bez świadczeń - opłata ryczałtowa za pobyt: 200,- zł

W przypadku dofinansowania ze środków PFRON do turnusu rehabilitacyjnego konieczne jest zabranie aktualnej informacji o stanie zdrowia.Pobierz druk

Warunkiem rezerwacji jest wpłata zadatku w terminie 7 dni od daty rezerwacji na podany niżej numer konta: PKO O/Szczyrk 60 1020 1390 0000 6502 0172 5050.

 

W tytule wpłaty prosimy o wpisanie terminu turnusu rezerwacji i nazwiska uczestnika