Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem i pelnoplatne

Ośrodek „ADAM ”organizuje turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania ze środków PFRON. Są to turnusy 14 dniowe usprawniająco - rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych.:

 • z dysfunkcją narzadu ruchu w tym osoby  poruszające się na wózkach inwalidzkich
 • z dysfunkcją narządu słuchu
 • z dysfunkcją narzadu wzroku
 • z upośledzeniem umysłowym
 • z padaczką
 • ze schorzeniami układu krążenia
 • ze schorzeniami neurologicznymi
 • ze schorzeniami układu oddechowego
 • ze schorzeniami reumatologicznymi
 • ze schorzeniami metabolocznymi
 • z chorobami układu pokarmowego
 • ze schorzeniami układu immunologicznego
 • ze schorzeniami genetycznymi
 • ze schorzeniami endokrynologicznymi
 • ze schorzeniami onkologicznymi
 • ze schorzeniami alergicznymi
 • ze schorzeniami układu moczowo-płciowego
 • ze schorzeniami dermatologicznymi
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • z autyzmem
 • kobiet po mastektomii
 • ze schorzeniami laryngologicznymi
 • z zaburzeniami głosu i mowy

OŚRODEK UZYSKAŁ WPIS U WOJEWODY:

 • do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/24/0005/23 ważny do 14.09.2026 r.
 • do rejestru ośrodków w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne Nr OD/24/0002/22 ważny do 07.07.2025 r. 

Osoba niepełnosprawna na podstawie wniosku lekarskiego wystawionego przez lekarza prowadzącego, może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON do turnusu rehabilitacyjnego, we właściwym dla miejsca zamieszkania ośrodku tj: PCPR, MOPS. Po otrzymaniu decyzji o wysokości dofinansowania osoba zainteresowana może potwierdzić nam telefonicznie termin odbycia turnusu rehabilitacyjnego.
Pacjent po przyjeździe do ośrodka dopłaca kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy całkowitym kosztem turnusu a wysokością przyznanego dofinansowania ze środków PFRON. Opłaca również opłatę miejscową obowiązującą w miejscowościach posiadających status uzdrowiska klimatycznego.

(szczegóły dotyczące dofinansowania znajdziecie Państwo na naszej stronie głównej w menu pt. DOFINANSOWANIA)

W RAMACH KOSZTU TURNUSU ZAPEWNIAMY NASTĘPUJĄCY PAKIET USŁUG:

 • zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym i TV
 • całodzienne wyżywienie (3 posiłki) w formie stołu szwedzkiego
 • konsultację medyczną, doraźną opiekę lekarską i pielęgniarską
 • 2 zabiegi dziennie indywidualne jak również 2 zabiegi zbiorowe jeżeli dysfunkcja narządu ruchu na to zezwala (10 dni zabiegowych). Informujemy, że do wykonania zabiegu masażu niezbędne jest dostarczenie wyników badań obrazowych / RTG, Tomografia , Rezonans. Bez tej dokumentacji zlecenie tego zabiegu będzie niemożliwe. 
 • bezpłatny dostęp do siłowni.

W CENIE POBYTU ORGANIZUJEMY: 

 • wieczorki taneczne: powitalny i pożegnalny przy zespole,
 • joga dla początkujących
 • zajęcia plastyczne
 • wspólną zabawę i śpiewy przy  muzyce góralskiej, spotkanie z gawędziarzem opowiadanie anegdot, kawałów góralskich, przyśpiewki
 • dwie wycieczki autokarowe
 • wyjście na basen
 • wycieczki piesze po pięknych okolicach Szczyrku
 • wykłady i prelekcje.

 

REGULAMIN TURNUSU REHABILITACYJNEGO


I) Celem turnusu jest poprawa zdrowia, sprawności fizycznej oraz właściwego wypoczynku w różnych formach. 
II) Uczestnik turnusu obowiązuje przestrzeganie dyscypliny i zasad bezpieczeństwa omówione na spotkaniu organizacyjnym przez kierownika turnusu.
III) Ośrodek nie odpowiada za rzeczy wartościowe i pieniądze stanowiące własność uczestnika.
IV) Pokoje sprzątane są raz w tygodniu, a pościel wymieniana raz na 2 tygodnie.
V) Podczas trwania turnusu obowiązuje:

 1. Zakaz spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku i spokoju pozostałym mieszkańcom.
 2. Zakaz palenia papierosów na terenie Ośrodka.
 3. Zapoznanie się z programem oraz harmonogramem zająć.
 4. Zaopatrzenie się we własnym zakresie w leki, które uczestnik musi zażywać stale.
 5. Punktualne zbieranie się na zajęcia oraz posiłki
 6. Obowiązkowy udział we wszystkich zajęciach wg harmonogramu
 7. Odpowiedni strój sportowy podczas zajęć usprawniająco-rekreacyjnych w celu zachowania własnego bezpieczeństwa przed ewentualnymi wypadkami.
 8. Przy rozpoczęciu turnusu zgłoszenie się do lekarza w celu zakwalifikowania na poszczególne zajęcia.
 9. Zgłaszanie kierownikowi turnusu opuszczenie obiektu w poszczególnych wypadkach losowych w formie pisemnej. Opuszczenie obiektu następuje wyłącznie na własną odpowiedzialność uczestnika.
 10. Opiekun zobowiązany jest do pomocy osobie niepełnosprawnej w wykonaniu czynności dnia codziennego, oraz zajęciach programowych
 11. Przestrzeganie ciszy nocnej.
 12. Zgłaszanie wszelkich uwag, spostrzeżeń dotyczących turnusu -kierownikowi turnusu
 13. Szanowanie powierzonego sprzętu i wyposażenia Ośrodka. W przypadku stwierdzenia zniszczeń uczestnik pokryje koszty do wysokości udokumentowanej szkody.
 14. Przestrzeganie regulaminu Ośrodka
 15. Przestrzeganie innych zaleceń wydanych przez kierownika turnusu. Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu może spowodować sankcje dyscyplinarne - do usunięcia pacjenta z Ośrodka włącznie.

 

Turnusy rehabilitacyjne 2024 r.

Cena: w pokoju z balkonem

Czas trwania turnusu

Cennik za osobę

Lp.

początek turnusu

zakończenie turnusu

w pokoju 1-os.

w pokoju 2-os.

w pokoju 3-os.

1*

28.03.2024
I tydz.28.03.2024
II tydz.04.04.2024
11.04.2024
04.04.2024
11.04.2024
3000,-
1750.-
1400,-
2500,-
1500,-
1200,-
2150,-
1400,-
1100,-

2

26.04.2024 10.05.2024 3000,- 2500,- 2300,-

3

13.05.2024 27.05.2024 3200,- 2700,- 2500,-

4

30.05.2024 13.06.2024 3200,- 2700,- 2500,-

5

16.06.2024 30.06.2024 3300,- 2800,- 2600,-

6

3.07.2024 17.07.2024 3450,- 2950,- 2750,-

7

20.07.2024 3.08.2024 3450,- 2950,- 2750,-

8

6.08.2024 20.08.2024 3450,- 2950,- 2750,-

9

23.08.2024 6.09.2024 3450,- 2950,- 2750,-

10

9.09.2024 23.09.2024 3400,- 2900,- 2750,-

11

26.09.2024   10.10.2024 3200,- 2700,- 2550,-

12*

13.10.2024 27.10.2024 3050,- 2550,- 2400,-

13*

02.11.2024 16.11.2024 2650- 2150,- 2000,-

14*

18.11.2024 02.12.2024 2650,- 2150,- 2000,-

15*

04.12.2024 18.12.2024 2650,- 2150,- 2000,-

16

21.12.2024 04.01.2025 3800,- 3300,- 3100,-

*Istnieje możliwość pobytów 7 dniowych w cenie: koszt pobytu 14 dniowego ÷ 2 + 100,- zł/ os

Informujemy, że do wykonania zabiegu masażu niezbędne jest dostarczenie wyników badań obrazowych / RTG, Tomografia , Rezonans. Bez tej dokumentacji zlecenie tego zabiegu będzie niemożliwe.

Pobyty 7-dniowe w pozostałych terminach możliwe tylko na  III piętrze

NOWY BUDYNEK +300,-zł (do osoby, do ceny turnusu)
ZNIŻKI: Pokoje na III piętrze: - ( minus) 200,00 zł ( od osoby od ceny turnusu )   

Ośrodek nie przyjmuje dzieci z dofinansowaniem PFRON do 18 r.ż. 

Opłata miejscowa (klimatyczna)  -  dodatkowo płatna

Dodatkowe sprzątanie – 30 zł

Wymiana pościeli - 20 zł

Wymiana ręczników: mały - 4 zł, duży – 6 zł

Opłata za parking (niestrzeżony) - 5zł/doba

Ośrodek nie przyjmuje zwierząt

Dodatkowy nocleg przed/po turnusie  - 80,00 zł.        

Nr konta: 60 1020 1390 0000 6502  0172 5050

Dzieci do lat 2 bez świadczeń - opłata ryczałtowa za pobyt: 300,- zł

W przypadku dofinansowania ze środków PFRON do turnusu rehabilitacyjnego konieczne jest zabranie aktualnej informacji o stanie zdrowia.Pobierz druk

Warunkiem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 400,00 zł w terminie 7 dni od daty rezerwacji na podany niżej numer konta: PKO O/Szczyrk 60 1020 1390 0000 6502 0172 5050. Wpłacony zadatek podlega zaliczeniu na cenę za pobyt, w przypadku rezygnacji z pobytu przez Gościa, Ośrodek Adam odstępuje od umowy i zachowuje wpłacony zadatek. W przypadku braku wpłaty zadatku we wskazanym terminie rezerwacja zostaje automatycznie anulowana, a umowa nie zostanie zawarta,  bez konieczności powiadomienia Gościa/Uczestnika.W tytule wpłaty prosimy o wpisanie "Zadatek na pobyt rehabilitacyjny w terminie ...........(termin turnusu rezerwacji) dla  ...............(imię i nazwiska uczestnika).