Projekt: Przebudowa i modernizacja instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji w ośrodku leczniczo - opiekuńczym i wypoczynkowym w Szczyrku

image

Projekt: „Przebudowa i modernizacja instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji w ośrodku leczniczo - opiekuńczym i wypoczynkowym w Szczyrku.”

Wartość projektu: 450 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 382 500,00 zł

Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności produkcji energii cieplnej przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji PM10 i CO2 do środowiska naturalnego poprzez modernizację posiadanej instalacji z wykorzystaniem wysokosprawnej kogeneracji.

Projekt polega na przebudowie instalacji do produkcji energii w ośrodku leczniczo-opiekuńczym ze Szczyrku. Dzięki realizacji projektu nastąpi zmniejszenie rocznego zużycia energii oraz gazu. Ponadto przeprowadzone inwestycje ograniczą emisję szkodliwych substancji do atmosfery i wpłyną na polepszenie stanu środowiska naturalnego.