Projekt: Wzrost poziomu usług rehabilitacyjnych w Ośrodku Leczniczo-Opiekuńczym i Wypoczynkowym Adam ze Szczyrku

Wartość Projektu: Wartość projektu: 927 534,90 zł
Wartość dofinansowania: 490 032,00 zł

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl"